בוני וקס
בוני וקס
פיתוח
פיתוח
ג׳סיקה ממון
ג׳סיקה ממון
עיצוב
עיצוב דיגיטאלי
דב מולן
דב מולן
מייסד
ניהול עסקיםתוכן
מרק גוס
מרק גוס
מעצב
עיצוב דיגיטאליתוכן
דין ביין
דין ביין
מעצב דיגיטלי
ניהול עסקיםעיצוב דיגיטאלי